Združenie miest a obcí Slovenska

Bezručova 9

811 09 Bratislava

                                                                                                          

Žiadosť o zastavenie ekonomických dopadov na obyvateľov Slovenska neopodstatneným zvyšovaním výroby energie z OZE

 


VOLEBNÝ PROGRAM

 

Ing. Petra Beleša, PhD. na funkciu tajomníka Slovenského rybárskeho zväzu.