Vytlačiť
Rodičovská kategória: Aktivity OZ Rieka
Kategória: Aktivity členov združenia
Prečítané: 5320x

VOLEBNÝ PROGRAM

 

Ing. Petra Beleša, PhD. na funkciu tajomníka Slovenského rybárskeho zväzu.

 

Vážení rybári,

Peter Beleš Peter Beleš Peter Beleš Peter Beleš Peter Beleš Peter Beleš Peter Beleš Peter Beleš Peter Beleš Peter Beleš Peter Beleš Peter Beleš

 

V tomto roku sa bude konať Snem Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý je jeho vrcholným orgánom.

Bude spojený aj s voľbou tajomníka, od ktorého sa očakáva predovšetkým ochrana majetku  zväzu budovaného našimi predchodcami. 

Keďže som sa rozhodol kandidovať na funkciu tajomníka, chcem Vás oboznámiť so svojim programom, ktorý som vypracoval na základe svojich skúsenosti a poznatkov.

Verím, že tento môj volebný program pozitívne ovplyvní rybárstvo na Slovensku k spokojnosti väčšiny rybárov. Tieto úlohy nemôže plniť človek, ktorý sa počas mandátu začne iba orientovať v odbornej rybárskej problematike alebo sa odmieta podpísať pod významné dokumenty chrániace rybárstvo a záujmy rybárov.

 

O rybárskej problematike a úlohách, ktoré treba vykonať mám dobrý prehľad, vzhľadom na moje 15-ročné profesionálne pôsobenie v Slovenskom rybárskom zväze.

 

 

 

Životopis

Volám sa Peter Beleš, narodil som sa v roku 1974 v Čadci. Základnú školu som navštevoval vo Svrčinovci, v štúdiu som pokračoval na Gymnáziu v Čadci, ktoré som ukončil v roku 1992.

Rok som pôsobil na Ústredí štátnej ochrany prírody – CHKO Kysuce.

V štúdiu som ďalej pokračoval na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (predtým VŠP Nitra), Agronomickej fakulte. Štúdium som ukončil vykonaním štátnej záverečnej skúšky v študijnom odbore zootechnickom v roku 1998.

V roku 1999 som sa zamestnal v Slovenskom rybárskom zväze – Rada Žilina, kde som pôsobil na viacerých pozíciách ako odborný referent, oblastný ichtyológ a vedúci odboru tečúcich vôd.

V roku 2013 som ukončil externé doktorandské štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov v študijnom odbore špeciálna živočíšna produkcia a úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému "Ichtyofauna vodárenskej nádrže Nová Bystrica a kvalita vody".

Od roku 2004 vykonávam znaleckú činnosť v odbore: Vodné hospodárstvo, odvetvie Rybárstvo a rybnikárstvo.

Rybárom som od svojich 10-rokov a organizovaný som v Miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu v Čadci.

 

 

 

Program

 

 

 

Ďakujem za podporu.

 

 

Adresa