Vytlačiť
Kategória: Aktivity OZ Rieka
Prečítané: 2951x

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že verejné prerokovanie návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom sa uskutoční dňa 20. januára 2014 o 15.30 hod. v kinosále Slovenského hydrometeorologického ústavu, Jeséniova ul. č. 17, Bratislava. Vyzývame preto verejnosť a občianske združenia, aby sa zúčastnili verejného prerokovania a uplatnili pripomienky a návrhy k tomuto dôležitému strategickému dokumentu.