Vytlačiť
Kategória: Aktivity OZ Rieka
Prečítané: 4508x

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45

821 09 Bratislava

                                                                                 

Žiadosť o podanie informácie

 

Na základe ustanovení §14 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás žiadame o sprístupnenie informácií písomnou formou týkajúcich sa:

 

  

S pozdravom

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                      predseda