Dňa 24. marca 2016 sa uskutočnilo na Krajskom súde v Banskej Bystrici pojednávanie o preskúmanie rozhodnutia č. OU-ZH-OSZP-2014/008765-N zo dňa 17.12.2014 žalovaného Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie proti ktorému žalobcovia:

Združenie Slatinka

Rieka - združenie na ochranu vodných tokov

Klub Slovenských turistov

Jaroslav Gazdík

Ján Slašťan

Ján Hrenovčík

Dušan Vaňo

Božena Vaňová

Jozef Košta

podali žalobu.

Krajský súd v Banskej Bystrici zrušil rozhodnutie a vrátil vec na nové konanie.

 

Peter Beleš