Vytlačiť
Kategória: Dokumenty OZ Rieka
Prečítané: 737x

Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor štátnej správy ochrany prírody

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

                                   

Vyjadrenie k rozkladu proti rozhodnutiu MŽP SR č. 1697/2017-2.3 zo dňa 03.03.2017

 

Listom č. 1697/2017-2.3 zo dňa 27.03.2017 ste nás upovedomili o podanom rozklade spoločnosti ZUS servis, s.r.o. voči rozhodnutiu MŽP SR č. 1697/2017-2.3 zo dňa 03.03.2017.

K uvedenému rozkladu uvádzame tieto skutočnosti.

Na základe vyššie uvedených skutočnosti žiadame, aby minister potvrdil rozhodnutie MŽP SR č. 1697/2017-2.3 zo dňa 03.03.2017 a rozklad ZUS servis, s.r.o. zamietol.

 

            S pozdravom

 

                                                                                               Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                          predseda