Dňa 13.05.2014 bude zasadnutie Rady hospodárskej spolupráce tzv. Tripartita, na ktorom chce Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky údajne zvýšiť podiel Obnoviteľných zdrojov energie z 19 % na 24 %. Skúsme spoločne informovať niektorých členov tohto zoskupenia ako napr. Odborové zväzy, ZMOS a iných o potrebe prehodnotenia a následne zníženia podielu z OZE, pretože ide o drahú energiu, čo bude mať negatívny dopad na obyvateľov Slovenska.

 

Peter Beleš