Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45

821 09 Bratislava                                                

Výzva na dočasné neuhradenie spoločenskej hodnoty za výrub drevín

 

Dňa 28.04.2014 sme zistili, že na webovej stránke Obce Svrčinovec bolo uverejnené  rozhodnutie obce č. 276/2014, ktorým bol vydaný súhlas Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.  na výrub drevín a krovín rastúcich na pozemkoch určených na zastavanie stavbou ,,Diaľnica D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec“.

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že máme vážne podozrenie, že starosta obce Svrčinovec v roku 2010 spreneveril finančné prostriedky vo výške 288 575,97 Eur, ktoré boli uhradené  Vašou spoločnosťou v roku 2010. Podľa našich informácii bolo zo strany niektorých poslancov Obecného zastupiteľstva podané trestné oznámenie, ktoré je v štádiu šetrenia orgánmi činnými v trestnom konaní.

 

Súčasný súhlas a výzva na úhradu neobsahuje číslo účtu, ktorý musí byť založený priamo na tento účel tak, aby sa použitie týchto finančných prostriedkov dalo transparentne kontrolovať. Číslo účtu, na ktoré majú byť poukázane finančné prostriedky je bežným účtom obce.

Vzhľadom na to, že obec Svrčinovec funguje v rozpočtovom provizóriu a žiaden takýto účet zriadený nemá, je podozrenie, že finančné prostriedky vo výške 413708,67 Eur budú opätovne zneužité podobne ako tomu bolo v roku 2010.

Vyzývame Vás preto, aby ste výplatu týchto finančných prostriedkov pozastavili až do skončenia vyšetrovania vo veci sprenevery týchto finančných prostriedkov a do vytvorenia depozitného účtu na tieto finančné prostriedky.

Vzhľadom na to, že finančné prostriedky slúžiace na revitalizáciu sú vyčlenené z príjmov štátneho rozpočtu, je Národná diaľničná spoločnosť, a. s. priamo zodpovedná za to, aby sa ich vyplatenie nestalo súčasťou inej trestnej činnosti. Zaslaním tejto výzvy považujeme, že ste boli dostatočne informovaní o situácii v Obci Svrčinovec.

 

  

S pozdravom

                                                                                               Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda