Na základe osobnej korešpondencie s kanceláriou ZMOS boli naše pripomienky k nesúhlasu na zvýšenie podielu energie z OZE na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR dňa 13.05.2014 prednesené predsedom ZMOS p. Dvončom a v písomnej podobe boli odovzdané zástupcom ministerstva. Ďakujeme. O ďalšom vývoji tohto dokumentu zatiaľ nemáme informácie, ale požiadali sme o informovanie riaditeľa kancelárie ZMOS.  

Peter Beleš