Krátky oznam

Oznamujeme Vám, že na www.enviroportal.sk je uverejnený zámer MVE Iliaš na rieke Hron. Vyzývame verejnosť a občianske združenia, aby sa zapojili do tohto konania a pomohli tak zastaviť tento nezmyselný zámer.