Vytlačiť
Rodičovská kategória: Aktivity OZ Rieka
Kategória: Malé vodné elektrárne
Prečítané: 1672x

Žiadosť o sprístupnenie informácií.

Kompletné znenie žiadosti o sprístupnenie informácií, adresovanej Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky.

Na základe ustanovení §14 zákona č. 211/2000 Z.z. o  slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o sprístupnenie informácií týkajúcich sa:

  1. - prehodnocovania MŽP SR naplánovaných profilov na výstavbu vodných elektrární ako nových energetických zdrojov („Návrh koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“, schválený uznesením vlády SR č.178 z 9.marca 2011) a 
  2. - spôsobu prideľovania profilov na výstavbu MVE.

V súvislosti s informáciami o zriadení pracovnej skupiny zameranej na prehodnotenie profilov určených na výstavbu malých vodných elektrárni (MVE) na Ministerstve životného prostredia SR, si Vás dovoľujeme požiadať o zodpovedanie nasledovných otázok:

 

Čo je dôvodom  MŽP SR na prehodnocovanie ním naplánovaných profilov MVE?

 

Aké sú pre súkromných investorov ako uchádzačov o profily na výstavbu MVE iné, MŽP akceptované, metódy nadobudnutia resp. získania takéhoto profilu na vodnom toku a to hlavne profilu označenom ako strategický ?

 

Vopred ďakujeme za informácie.

 

S pozdravom,

 

Ing. Anton Žabenský

člen Rady OZ Rieka