Stanovisko k zámeru Vodné dielo Rudno nad Hronom

Okresný úrad Žarnovica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Bystrická 53
966 01 Žarnovica


Krátky oznam

Oznamujeme Vám, že na www.enviroportal.sk je uverejnený zámer MVE Iliaš na rieke Hron. Vyzývame verejnosť a občianske združenia, aby sa zapojili do tohto konania a pomohli tak zastaviť tento nezmyselný zámer.  


MVE na rieke Poprad Hniezdne

OBEC HNIEZDNE
065 01 Hniezdne

  Vzhľadom na zámer výstavby malej vodnej elektrárne (ďalej len ,,MVE“) na vodnom toku Poprad v katastrálnom území obce Hniezdne, Vám oznamujeme, že máme záujem o účasť v správnom konaní vo veci povolenia predmetnej MVE.


Obecný úrad Liptovský Ján
Jána Kalinčiaka 39
032 03 Liptovský Ján

MVE na rieke Váh Liptovský Ján

  Vzhľadom na zámer výstavby malej vodnej elektrárne (ďalej len ,,MVE“) na rieke Váh Liptovský Ján v katastrálnom území obce Liptovský Ján a Podtureň, Vám oznamujeme, že máme záujem o účasť v správnom konaní vo veci povolenia predmetnej MVE.


MVE Iliaš na rieke Hron

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

 Vzhľadom na zámer výstavby malej vodnej elektrárne Iliaš (ďalej len ,,MVE Iliaš“) na rieke Hron v katastrálnom území mesta Banská Bystrica miestna časť Iliaš, Vám oznamujeme,