V Košiciach pri rieke Hornád sa chystá "protipovodňový" výrub stoviek stromov.

V Košiciach na brehoch rieky Hornád v mestských častiach Nad Jazerom a Krásna nad Hornádom sa v najbližších dňoch chystá výrub cez 1300 ks stromov v úseku 1,2 km.

 

O tomto "proti-povodňovom opatrení" rozhodla Správa povodia Hornádu a Bodvy a bolo schválené Štátnou ochranou prírody a prerokované Okresným úradom životného prostredia. Úrad MČ Nad Jazerom nepovažal za potrebné informovať o tomto chystanom výrube stromov informovať občanov MČ a občania MČ zatiaľ naň nereagovali petíciou, svoju nespokojnosť vyjadrili len na sociálnych sieťach.

Správa povodia Hornádu a Bodvy ako dôvody týchto opatrení uvádza, že  stromy po brehoch rieky môžu spôsobiť vzdutie hladiny rieky pri zvýšenej reps. povodňovej vode v rieke a zachytené plávajúce kmeňe "môžu" spôsobiť vzdutie hladiny a následné vybreženie vody.

Podľa mojej mienky je výrub všetkého stromového a krovinného porastu na tomto úseku rieky neopodstatnený a spôsobí veľký nenávratný zásah do životného prostredia. Veľkou prekážkou v toku rieky a možným dôvodom vybreženia vody v lokalite Krásna nad Hornádom môže byť vybudovaná malá vodná elektráreň v tejto mestskej časti. Stromy k brehom rieky patria, korene stromov brehy rieky spevňujú a stromy sú prirodzeným životným prostredím pre malé zvieratá a stovky hniezdiacich vtákov. Brehy rieky ktoré nespevňujú korene stromov môže rieka podomieľať a narušiť ich statiku, čo sa prejaví najmä pri zvýšenom silnom toku rieky a pri možných povodniach.

Pokiaľ si pamätám pri vysokej hladine rieky Hornádu a povodňovom ohrození nedošlo na rieke v našej mestskej časti k žiadnemu zahataniu toku rieky plávajúcimi kmeňmi ani k žiadnym podobným komplikáciám. Lem stromov pozdĺž rieky Hornád vytvára veľmi príjemné a malebné prostredie pre obyvateľov ktorí sa tam prechádzajú a aj pre rybárov.

V malej miere no určite dôležitej koruny jelší a mohutných vŕb rastúcich po brehoch Hornádu zabraňujú rýchlejšiemu odparovaniu vody z rieky a pomáhajú znižovať celkovú teplotu ovzdušia, poskytujú osviežujúci tieň počas slnečných a horúcich letných dní a ich listy produkujú potrebný kyslík ktorý dýchame.         

Ing. Michal Fizer

Link na článok: Košice dnes

Hornád Košice