Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Ing. Mgr. Marian Kotleba - predseda
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Návrh na spoluprácu


Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky
Ing. Peter Žiga, PhD. - minister
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava 

Návrh na spoluprácu