RIEKA - občianske združenie na ochranu vodných tokov

Skutoční ochrancovia prírodného dedičstvá sú iba tí, ktorí aktívne pomáhajú zachovať tieto spoločné hodnoty pre ďalšie generácie.

 

Združenie vzniklo na ochranu slovenských riek a potokov pred akoukoľvek devastáciou.

Impulzom pre vznik združenia bolo masové povoľovanie výstavby malých vodných elektrárni na najhodnotnejších úsekoch riek. Nedajme si zničiť skutočné poklady Slovenska.

Posledné fragmenty zachovalých riek majú veľký význam a sú využívané verejnosťou. Treba ich zachovať, pretože majú veľkú hodnotu.

Poškodené časti riek chceme postupne revitalizovať, vrátiť do nich život a zvýšiť tak ich potenciál využiteľnosti pre obyvateľov.

Združenie založili traja nadšenci Ing. Jaroslav Baran, Ing. Anton Žabenský a Ing. Peter Beleš a môžu sa pridať ďalší.

Poradíme a pomôžeme ľuďom, ktorí to potrebujú a nemajú na právnu pomoc.