Kontakt

  OZ Rieka – združenie na ochranu vodných tokov

  IČO: 42225671
  DIČ: 2023796885
  Číslo účtu: SK6102000000003148925951
  Predseda Ing. Peter Beleš, PhD.
  Adresa:
  Rieka 2307, 022 01 Čadca
  Mobil:
  +421 903 513 213
  X