Odborový zväz pracovníkov
poľnohospodárstva na Slovensku
Vajnorská 1
831 03 Bratislava  

Žiadosť o zastavenie ekonomických dopadov na obyvateľov Slovenska neopodstatneným zvyšovaním výroby energie z OZE


Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor environmentálneho posudzovania

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava                                                                            

Stanovisko k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa Prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z.z. na stavbu ,,Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité“


Dňa 13.05.2014 bude zasadnutie Rady hospodárskej spolupráce tzv. Tripartita, na ktorom chce Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky údajne zvýšiť podiel Obnoviteľných zdrojov energie z 19 % na 24 %. Skúsme spoločne informovať niektorých členov tohto zoskupenia ako napr. Odborové zväzy, ZMOS a iných o potrebe prehodnotenia a následne zníženia podielu z OZE, pretože ide o drahú energiu, čo bude mať negatívny dopad na obyvateľov Slovenska.

 

Peter Beleš


Obec Trnavá Hora
Okružná cesta 229/21
966 11 Trnavá Hora 

 Oznámenie o účasti v správnom konaní


Obecný úrad Podtureň

Hlavná 164

033 01 Podtureň 

                                                 

 Oznámenie o účasti v správnom konaní