Obecný úrad Dolná Lehota

Dolná Lehota č. 162

976 98 Lopej                                     

Oznámenie


Obvodný úrad životného prostredia

Čadca

Horná č. 2483

022 01 Čadca              

                                               

Podnet na poškodzovanie životného prostredia


Obecný úrad Trnavá Hora

                                                                                  Ing. Ján Harman - starosta

                                                                                  Trnavá Hora 229

                                                                                  966 11 Trnavá Hora 

                                                                                 

Správne konanie vo veci výrubu brehového porastu pri rieke Hron - námietka


Pripomienky k návrhu ,,Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2014

 


Stanovy občianského združenia na ochranu vodných tokov - Rieka.

Rieka – združenie na ochranu vodných tokov založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

„Vráťme vode život a ľudí k riekam“ - Február 2013