Dňa 13.05.2014 bude zasadnutie Rady hospodárskej spolupráce tzv. Tripartita, na ktorom chce Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky údajne zvýšiť podiel Obnoviteľných zdrojov energie z 19 % na 24 %. Skúsme spoločne informovať niektorých členov tohto zoskupenia ako napr. Odborové zväzy, ZMOS a iných o potrebe prehodnotenia a následne zníženia podielu z OZE, pretože ide o drahú energiu, čo bude mať negatívny dopad na obyvateľov Slovenska.

 

Peter Beleš


Obec Trnavá Hora
Okružná cesta 229/21
966 11 Trnavá Hora 

 Oznámenie o účasti v správnom konaní


Obecný úrad Podtureň

Hlavná 164

033 01 Podtureň 

                                                 

 Oznámenie o účasti v správnom konaní


Obecný úrad Liptovský Ján

Jána Kalinčiaka 39

032 03 Liptovský Ján 

                            

 Oznámenie o účasti v správnom konaní


Obecný úrad Dolná Lehota

Dolná Lehota č. 162

976 98 Lopej                                     

Oznámenie