Rozhodnite sa – na poukázanie 2 % z Vašich daní

Vážení členovia, spoluobčania, majitelia firiem aj tento rok sa budete môcť rozhodnúť, komu venujete jedno alebo dve percentá zo svojich daní. Sami rozhodnete o tom, či ich venujete oficiálne zaregistrovanému subjektu alebo ich necháte štátu, aby sa stratili niekde v štátnom rozpočte. Tento rok by sme sa chceli opätovne uchádzať o Vašu priazeň a prosíme Vás, aby ste nepodcenili význam tohto kroku a využili právo venovať 1 % alebo 2 % zo svojich daní nášmu združeniu. My Vám garantujeme zodpovedné a rozumné nakladanie s týmito finančnými prostriedkami, ktoré budú použité výlučne na ochranu životného prostredia.

Postup krokov pre zamestnancov

Postup krokov na poukázanie 2 % (3 %) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 • Do 15.02.2021 treba požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Potom treba požiadať zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 • Ak sa rozhodnete pre prijímateľa ,,Rieka – združenie na ochranu vodných tokov", tak ho uvediete.
 • Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 • Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa ... NIE však poukázaná suma).
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Postup krokov fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2021

 • Ak sa rozhodnete pre prijímateľa ,,Rieka – združenie na ochranu vodných tokov", tak ho uvediete. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
 • Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v dolnej časti tohto príspevku.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa ... NIE však poukázaná suma).
 • Riadne vyplnené daňové priznanie: a) odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. b) ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie - vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! 
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Postup krokov právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2021

 • Právnické osoby môžu poukázať 1,0 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Ak sa rozhodnete pre prijímateľa ,,Rieka – združenie na ochranu vodných tokov", tak ho uvediete.
 • Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 • POZOR:
  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v dolnej časti tohto príspevku. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

 Poznámky:

 • - Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 • - Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete a ani ich nikde neuvádzajte, pretože peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • - IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.

K vyššie uvedenému sa môžete informovať aj u zamestnávateľa (mzdové oddelenie).

 

Údaje o prijímateľovi

 • Názov: Rieka – združenie na ochranu vodných tokov
 • Adresa sídla: Rieka 2307, 022 01 Čadca
 • Právna forma: Združenie
 • IČO: 42225671

Kontakt

Podrobnejšie informácie možno získať:

 • tel.: +421903513213
 • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Tlačivá si možno stiahnuť na www.rozhodni.sk